הסדרה המודרנית דגם 1037

מערכת נעילה מתוצרת מולטילוק.
צבע הדלת הינו אדום מראה המקנה לדלת את המראה הקסום.
לצד האדום המראה מופיע הלבן לצד ידית מספר 170 המשתלב בלבן.
כל אלה משלמים אחד את השני ויוצרים מראה הקוסם לבית.
צביעתה הינה צביעה אלקטרו-סטטית בטפ' של 200 מעלות.